Hunden - helt tæt på!

Af Fie Tiedemann, NytKatteliv

Ved at forstå hundens baggrund og adfærd, kan vi give den en god tilværelse som kæledyr, samt forebygge og afhjælpe adfærdsproblemer. Har hunden et liv, hvor dens behov bliver opfyldt, mindskes risikoen for udvikling af adfærdsproblemer som vil medføre frustrationer for ejeren.


Hvor stammer hunden fra?

Det har længe været opfattelsen at hunde nedstammer fra den grå ulv og blev tilvænnet et liv med mennesker, fordi de levede af menneskers affald i landbrugets opstart. Nye DNA undersøgelser peger imidlertid på at hunden og den grå ulv nedstammer fra samme uddøde ulve-art. Undersøgelserne af adskillige DNA prøver afslører desuden en tidsramme for, hvornår man mener hunden blev domesticeret. Det skulle være fundet sted for mellem 18800-32100 år siden, til sammenligning har katten ”kun” været domesticeret i 4000 år. Hunden kom formentligt i kontakt med mennesker, da den blev brugt af jæger/samlere til at nedlægge bytte, snarere end ved at holde til ved mennesker og leve af affald fra landbruget, som først opstod mange år senere. Hunden har altså en særdeles lang historie som menneskets følgesvend og er igennem den tid blevet tilpasset livet med mennesker, på en måde ingen anden dyreart er.
 

Hunderacer

Den selektive avl, hvor man fremelsker bestemte træk i udseende og adfærd, menes at være startet for 3000-4000 år siden. I gennem alle år har mennesker udvalgt de egenskaber i hunden vi har kunne bruge, samtidig med at vi har fremavlet de fysiske karakteristika, der kendetegner de forskellige racer. Nogle at de fysiske træk er tilpasset hundens funktion, mens andre udelukkende er fremavlet fordi man synes det var pænt.

Samtidig har man avlet sig frem til et temperament der passer bedre til livet med mennesker: hundene er væsentligt mere tilpasningsdygtige, milde, tolererer stress bedre og er mindre frygtsomme. Til trods for de åbenlyse forskelle rent fysisk mellem racerne, har man generelt ønsket en mindre størrelse og samtidig er kraniet blevet bredere og hjernen blevet mindre, det samme er kæberne. Øjnene er mere fremadrettede, et træk som menes at appellere til mennesker, da det minder mere om vores øjnes placering. Der findes nu over 350 hunderacer og flere kommer løbende til. Den store racevariation inden for hunden som art er helt unik.
 

Selektiv avl:

  • Er bevidst avl på ønskede adfærdsmæssige ellers fysiske egenskaber
  • Har resulteret i flere grupper af hunde med forskellige arbejdsområder: f.eks. hyrdehunde, selskabshunde, slædehunde og jagthunde (som igen kan inddeles alt efter hvilken opgave de varetager på jagten)